Menu
نویسنده مطلب : هادی هوشنگی

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


سلام

به نظر من مولد بودن سرمایه کلید اصلی در تمایز دادن بسیاری از داشته ها از دارایی است.

دارایی مصرف میشود و تمام میشود اما سرمایه می تواند مصرف شود و آورده جدید خلق کند.

ارث رسیدن به فرزندان نمونه خوبی از اضافه شدن دارایی است که در گذر زمان خرج میشود و میگذرد مگر اینکه با رویکرد سرمایه گذاری آنها را به جریان درآمد زایی بیاندازیم.

اما مهمترین داشته ای که معمولا به اشتباه سرمایه خوانده میشود، دارایی های دانشی و تحصیلی و … است که معمولا با سرمایه اشتباه گرفته میشوند. خیلی وقتها فرد در مقایسه خودش با سایر همدوره ای ها و همکلاسی به تفاوتهایی میرسد که در نگاه اول ممکن است آن تفاوتهارا بیعدالتی دنیا تفسیر کند اما به نظر من بیشتر این بحث به تفاوت دارایی و سرمایه بازمیگردد. دانشی و مهارتی که به کار گرفته نشود نه تنها مولد نخواهد بود بلکه همانند خانه موروثی که تعمیر و نگهداری نشده باشد، از فرسوده خواهد شد و از بین خواهد رفت.

در مثال دارایی های دانشی و مهارتی مهمترین چیزی که باعث مولد بودن آنها میشود کار کردن (کارآفرینی و یا کارمندی) در این حوزه ها خواهد بود اما در صورتی که امکان مستقیمی برای این کار وجود نداشته باشدمیتوان با دادن مشاوره و کمک به افراد نیازمند آن دانش و مهارت خود را در فضای آن دارایی های دانشی و مهارتی خود حفظ کرد. در بیشتر وقتها هم که امکان استفاده مستقیم از داراییهای دانشی و مهارتی وجود ندارد میتوان با استفاده از رویکرد تخصصی آن دانش، تحلیلهای خودمان را قویتر کنیم و در هنگام ارائه راه حل بتوانیم با پنجره آن دانش خاص به موضوعات مرتبط نگاه کنیم.

به نظر من این دو راه حل میتونن در حفظ و از بین نرفتن دارایی دانشی و تبدیل آنها به سرمایه دانشی کمک کنند.