Menu
نویسنده مطلب : مرتضی جاوید

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


با مطالعه کامل متن فوق، بذر یک ابهام و سوال بزرگ و عمیق نسبت به یادگیری کریستالی (البته با خوانش و قرائت هرمونوتیکی نویسنده آن) در نهاد قلبم، کاشته شد.

و آن ابهام فزاینده…

به نظر می‌رسد این سبک نگاه به یادگیری کریستالی، باعث خواهد شد، هر فرد جستجوگری در زنجیره‌ای از مفاهیم هم افزا و موازی و همسو بایکدیگر قرار گیرد.

و در یک وب یا تار گسترده (و گاهی احتمالا از پیش طراحی شده‌) گرفتار شود.

و خود دچار نوعی توهم فهم بیشتر و بهتر گردد.

در حالی که در یک کانال یا تار پنهان از مفاهیم پیوسته و طراحی شده از قبل که موید همهستند، مشغول پیش روی است

و این برداشت از کریستال، دقیقا به مفهوم، بالاتر بردن رزولوشن از یک تصویر اولیه است.

اما مشکل اینجاست که فردی که در دام یک زنجیره گسترده و عمیق از مفاهیم و متفکران و کتاب ها و افراد ارجاع دهنده به هم می افتد، تقریبا امکان مراجعه به نظرات و آراء متضاد و متناقض و یا لااقل متباین را از دست میدهد.

امیدوارم متممی‌های عزیز نظر بدهند

و کمک کنند تا این ابهام که ناشی از این قرائت از یادگیری کریستالی است، بیشتر تبیین شود…