Menu
نویسنده مطلب : مریم السادت جوادى

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


شاید کمتر از سه ثانیه طول کشید تا من بنویسم که چه داشته هایی دارم.

جزو مهمترین افتخارات دلی و درونی من آیدیا فوریا بودن منه. خلاقیت و بهم ریختن اصول فعلی همیشه باعث شده من ققدم بزرگی در تغییر موقعیت فعلیم داشته باشم. آیدیا فوریا بودن ازت ممنونم. بهتر باش و به کارت ادامه بده.
اگر بخوایم روش دریافت اطلاعات بیرونی رو در خودم پیدا کنیم من بنظرم بیشتر از شهود کمک میگیرم و این در دیدن جزئیات بمن خیلی کمک کرده. جزئیات رو خیلی خوب میبنم و حتی به خاطر میسپرم. در واقع حافظه بصریم خیلی خوبه. استدلال استقرایی ازت ممنونم. حافظه بصری ازت ممنونم بهتر باش و بیشتر ببین به تحلیل و منطق طفلکی کمک کن اون یکم ضعیفه.
من ساعت ها میتونم با آدم ها حرف بزنم و خسته نشم. این برونگرایی شدید بمن کمک کرد که در فروش خوب باشم. به مذاکره من کمک کرد و کمک کرد مدیر میانی خوبی باشم و زبان ترجمانی تنه اجرایی و تنه بالایی سازمان باشم.
توانایی درک ریتم رو دارم شاید بهتر بتونیم اشاره کنیم اون چیزی که بهش میگیم هوش جسمی حرکتی. خوبه که لا اقل از گوش کردن این یکی در من قوی هست و لا اقل میتونم بگم راحت تر از بقیه میرقصم.
مهارت تصمیم گیری در بحران یا حل مسئله رو هم خوب دارم. این هم جزو چیزهایی هست که بابتش خدا رو شکر میکنم.

از متمم هم ممنونیم که تا اینجا کنار ما بوده و کمک میکنه خودمون رو بهتر بشناسیم.