Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

مثل آب برای شکلات


جانا سخن از زبان ما میگویی!
توی کتاب خویشتن شناسی و عزت نفس نویسنده از مخاطب هاش میخواد که به گذشته شون سفر کنن و در مقاطع مختلف زندگی شون ده لحظه حساس رو از نظر خودشون شناسایی کنن که اون لحظات باعث شدن که تغییر عمیقی در شخصیت فرد رخ بده و زندگیشون به قبل از اون لحظه و بعدش تقسیم بشه. و همچنین هفت انتخاب مهم که باعث تغییر جهت مسیر زندگی اونها شده و پنج فرد تاثیر گذار که با ورودشون، دیدگاه و معنای جدیدی را به زندگی برای آنها به ارمغان آوردند.
لحظات حساس زندگیمان مثل شعله شمع میماند که لحظه ای جرقه میزند و افراد تاثیر گذار اکسیژن ایست که این جرقه برای ماندگار شدن و آتش گرفتن کبریت لازم دارد. و انتخاب های ما این ترکیب شگرف را مهیا میکند.