Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

در پشت در پشت در پشت در


کارتون چهارم:

اکثر افراد معمولا در زندگی گرفتار مسابقه و رقابت با دیگران در یک مسیر واحد می‌شوند و مدام به دنبال جلو زدن از دیگران هستند. دغدغه چنین افرادی صرفا عقب نیفتادن از دیگران و پیروزی در رقابت است.

اما در این میان افرادی هم هستنند که بر مشکل و معضلی که دارند تمرکز می‌کنند و بی‌توجه به عکس‌العمل‌ها و اقدامات دیگران، تنها مشکل را می‌بینند و در پی یافتن راه‌حل برای آن هستند.

اکثر افراد بزرگ و تاثیرگذار در این دنیا جزو دسته دوم بوده‌اند و در نهایت همین اشخاص هم برنده میدان رقابت شده‌اند و هم ردپاهایی ماندگار از خود بر جای گذاشته‌اند.