Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


دیگران می توانند من را به خاطر کارهایی که برایشان انجام داده‌ام، دوست بدارند و تحسین کنند و در صورتی که منجر به دوست داشتن و یا تحسین کردن نشد ، کمترین انتظار من از آنها قدردانی کلامی با استفاده از کلمه تشکر است.
  لزومی ندارد دیگران همیشه به خاطر زحمت زیادی که برای خشنود کردن آن‌ها کشیده‌ام، مرا دوست داشته باشند و تأیید کنند.کار هایی که من انجام داده ام بخاطر میل خودم به انجام آن کار بوده است.
  دیگران اگر به من علاقه دارند می توانند مرا نقد کنند؛ چون من همیشه کوشیده‌ام انتظارات و خواسته‌های آن‌ها را مد نظر قرار داده و رعایت کنم و نقد آنها باعث رشد من است.
  دیگران می توانند  به خاطر برخورد و رفتار خوبی که با آن‌ها داشته‌ام، با من مهربان باشند.
  چون من همیشه با دیگران خوب و مهربان بوده‌ام، آن‌ها هم می توانند با من مهربان باشند و با نقد منصفانه مرا یاری دهند.
  حالا که دیگران را به خودم وابسته‌ کرده‌ام و به من نیاز دارند، باید در نظر داشته باشم این وابستگی همیشگی نیست و دیگران اختیار دارند هر زمانی که بخواهند من را ترک کرده یا رها کنند.
  من هر کاری توانسته‌ام برای اجتناب از تعارض و اختلاف و خشمگین شدن خود انجام داده‌ام؛ پس دیگران هم  می توانند سعه صدر داشته باشند و تمام تلاششان را برای اجتناب از خشمگین شدن انجام دهند اما من این نکته را می دانم که خشمگین شدن بخشی از خصوصیات رفتاری انسانهاست که در واکنش به رفتاری که باب میلشان نیست بروز می دهند و هنر رفتار متقابل با فرد خشمگین ، من را در امان نگه می دارد.