Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

تفاوت مذاکره و مناظره در چیست؟


به نظر من موضوع ” مذاکره یا مناظره” در سه حوزه کلی قابل بررسی است. حوزه کاری و تخصصی، حوزه زندگی شخصی و حوزه زندگی اجتماعی. در هر سه حوزه فوق پای ثابت قضیه انسانهای طرف موضوع، با تمام فرهنگ، شخصیت و مدل ذهنی، هستند. تصور کنید بنده نوعی در قالب شخصیتی خود تعادلی بین کودک، والد و بالغِ خود نداشته و در عین حال توجهی و آشنایی خاصی هم با این موضوع ندارم. در حوزه تخصصی و کاری نیز علیرغم شرکت در انواع جلسات مذاکرات سازمانی آموزش خاصی در این خصوص ندیده ام. خوب، بدیهی است که اغلب مذاکرات من منجر به مناظره خواهد شد مناظره ایی که عرصه تقابل توانایی های دیگر ( که حتی خارج از عرف و اخلاق هم می تواند باشد) است.

شخصا در عرصه هر سه حوزه تجربه های موفق و ناموفق، شیرین و تلخ زیادی دارم. بعضا مذاکره را با ناشیگری به مناظره کشانده یا برعکس از تبدیل مذاکره به مناظره جلوگیری کرده و حتی مناظرات بی نتیجه را در قالب یک مذاکره مطلوب سازماندهی کرده ام. ولی تمام اینها حسب شرایط مختلف بوده و حداقل حکما در سایه تسلط مطلوب بر مباحث مهم اصول مذاکره و نیز مدیریت تعارض نبوده است. لذا امیدوارم که با پیگیری مستمر و جامع موارد مذکور و سایر توانمندیهای مرتبط با آن بتوانم نتایج مطلوبی در عرصه های مختلف داشته باشم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟