Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


اثر کینه

وقتی کسی کار یا رفتاری انجام می دهد که به شما آسیبی می رساند، قطعا یکی از فکر هایی که به مغزتان می رسد این است که چطور تلافی کنم!

خب، در اولین نگاه شاید به نظر برسد که حس خوبی از این کار می گیرید، اما واقعیت این است که بعد از بعد از این تصمیم و  نگه داشتن این حس در بدن، اتفاقی که می افتد این است که عمرتان تلف می شود، انرژی تان هدر می رود و شخصیتتان تغییر می کند.

نهایتا هم وقتی که فکر می کنید فرد را مجبور کردید که تقاص کارش را پس بدهد متوجه می شوید که هیچ حس خوبی از این کار نگرفته اید.

پ.ن: خوب است که به تصمیم هایمان در زندگی، به صورت همه جانبه و بلند مدت فکر کنیم تا زندگی سالم و مطمئنی داشته باشیم.