Menu
نویسنده مطلب : مهدی کاف

مطلب مورد بحث:

فروش تهاجمی


من کارمند هستم. چند باری برای اینکه خدمتی به بعضی اقوام کرده باشم قبول کردم  محصولاتشان را در شرکت به همکارانم نشان دهم و بفروشم. ولی همیشه بعد از معرفی آن محصولات در دو جا خیلی به من سخت گذشت یکی اونجا که قیمت رو از من می پرسیدند و یکی آن زمان که می خواستند پول را به من پرداخت کنند. به همین خاطر فروشندگی یکی از سخت ترین کارهاست به نظر من.

از طرفی مدتی است که دارم به این فکر میکنم که کار کارمندی رو کنار بگذارم و برای خودم کار کنم و تلاشم این هست که مهارت هایم را افزایش دهم ولی هر چه بیشتر مطالعه و بررسی میکنم بیشتر به این پی می برم که برای موفق شدن در شغل شخصی باید مهارت فروش خودم را نیز ارتقا بدهم که با دیدن این قسمت در متمم خوشحال شدم.