Menu
نویسنده مطلب : علی نقوی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


من روی این درس وقت بیشتری نسبت به درس های دیگه متمم گذاشتم واقعیتش اینکه  به جواب نهایی نرسیدم فقط طبق بررسی هام مشخص شد که این ربات ها از نیمه از دو رنگ متفاوت تشکیل شدن و بین ربات های دسته آلفا و بتا حتما می تونی یک ربات پیدا کنی در یک نیمه رنگ مشترک باشن
نکته جالب توجه اینکه پاهای هیچ کدام از این ربات ها از نظر ظاهری و شکل هندسی با هم یکسان نیست