Menu
نویسنده مطلب : محسن ثابتی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


خیلی سخته مدیر یا سازمانی رو در کشورمون پیدا کنیم که رویکردی انحصاری به سمت یکی از این دو نگرش به شکل مطلق داشته باشه،مگر در مواردی اندک.در بیشتر مواقع جایی بین این طیف تصمیم گیری می شود.کدام شرکت رو در حول خودتون دیدید که از فروش بالا امتناع کرده باشه؟جالبتر اونکه همون شرکتها مدیرانی دارن که از ریاست لذت میبرن و یکی از اولین و پایه ای ترین ارکان این لذت تدوین مقررات و ایین نامه هایی (گاها)مبتنی بر اخلاق و در مواردی با پز مشتری مداری است.

اما تجربه شخصی خودم :دوره ای در سازمانی مشغول به کار فروش بودم،هدف گذاری سازمان در ابتدای هر کوارتر مبلغ فروش و افزایش مشتری به تعداد معینی بود(یعنی نگرشی کاملا oc).اما نحوه قیمت گذاری ،تهیه محصول ،نحوه اعتبار سنجی مشتری (که زمانبر و دست و پا گیر انجام میشد) نظارت مداوم بر عملکرد تیم فروش نگرشی bc رو رقم زده بود که در نهایت سردرگمی تیم فروش رو در پی داشت.