Menu
نویسنده مطلب : گروه متمم

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


در مورد اصطلاح «داون» در متن‌های فارسی.

همان‌طور که شما اشاره کردید، به‌کاربردن این اصطلاح در فارسی، کمتر رایج است. اما بر اساس قضاوت ما در متمم، این به علت دقت پایین مترجمان و اصرار افراطی بر استفاده از واژه‌های فارسی/عربی به جای انگلیسی است (حتی به قیمت غلط شدن مفهوم).

به این علت که Mood در زبان علمی، اصطلاحاً یک پارامتر Dimensional است. یعنی کم و زیاد بودن و بالا و پایین بودن و تغییرات نسبی در آن معنا پیدا می‌کند.

به همین علت، ابزارهای عددی متعدد برای سنجش Quantitative (کمّی) این پارامتر و نوسانات آن وجود دارد.

این در حالی است که ما در فارسی، واژه‌ی «خُلق» را که نزدیک‌ترین واژه به Mood است، به صورت Dimensional درک نمی‌کنیم.

اگر هم از اصطلاح خلق بهتر یا خلق بدتر (یا بدخلق) استفاده می‌کنیم، منظورمان خوش‌برخوردی در ارتباط است و نه Mood به معنای علمی آن.

اگر داون بودن را به «بی‌حالی» ترجمه کنید، چاره‌ای نخواهد بود جز این‌که «High Mood» را به «باحالی» ترجمه کنید که قطعاً بسیار دور از معنای اصلی خواهد بود.

بی‌حوصلگی هم اساساً مفهوم متفاوتی است که یکی از شاخص‌ها (Criteria) خلقِ Down محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را جایگزین کل مفهوم کرد (DSM).

درست همان‌طور که خشک شدن لب، نشانه‌ای از تشنگی است اما اگر Thirst را به «لب‌خشکیده» ترجمه کنیم، بخش بزرگی از معنای اصلی از دست رفته است.
ضمن این‌که اگر داون بودن را به بی‌حوصلگی ترجمه کنید، تلویحاً فرض کرده‌اید که مودِ High معادل باحوصلگی است. در حالی که می‌دانیم شیدایی و باحوصلگی، هیچ نوع ارتباطی با یکدیگر ندارند.

در کل، ما هم از پیشنهاد یک واژه‌ی جدید استقبال می‌کنیم. اما الزاماً تأکید داریم که واژه‌ی پیشنهادی شما، باید در فارسی Dimensional باشد‌ (یعنی کاملاً تصوری از کمیت در آن نهفته باشد) و ضمناً با مفاهیم دیگر مخلوط نشود.

تا این لحظه، ما ترجیح داده‌ایم از داون استفاده کنیم، چون احتمال کمتری دارد با سندرم داون اشتباه گرفته شود.

اما استفاده از بی‌حالی و بی‌حوصلگی و مانند این‌ها که دقیقاً در همین مبحث مطرح می‌شوند و معنایی متفاوت دارند و خودشان و نوسان‌شان، سنجه‌ی کمّی هم ندارد، از دقت علمی خواهند کاست.