Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

آموزش فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای


در کشورهای جهان سوم بخش اعظم فروش بستگی به میزان رشوه ای است که مبادله می شود بین مسیولان برای توزیع آن کالا . و خریدارسرمایه دارهم به نسبت میزان رشوه ای که دریافت می نماید کالا را خرید می نماید و اقدام به توزیع آن می کند. و خریدار خرد هم مجبور به خرید است و حق انتخاب ندارد.