Menu
نویسنده مطلب : رضوي

مطلب مورد بحث:

یک تکنیک مفید در برنامه ریزی برای آینده


سلام

گاهی اوقات براورد توان و ظرفیتی که در طول روز دارم برام مشکل هست. برای مدت زمانی که بعد از کار در منزل هستم برنامه ریزی منظم میکنم و تمام جوانب رو برای پیش بردن اون در نظر میگیرم اما میبینم اخر سر فرصتی برای خواندم کتاب becoming که به تازگی شروع کردم رو ندارم و این مسئله باعث دلسردی من میشه.

ولی پایان هر شب کارهایی که در اون چند ساعت در منزل انجام دادم رو مینویسم و میبینم نهایت زمانی که مثلا در اینستاگرام به بطالت گذراندم ۱۵ دقیقه بوده و کاری جز در مسیر اهدافم انجام ندادم، من رو به این نتیجه میرسونه که باید دقت بیشتری در تخمین ظرفیت روزانه ام داشته باشم.