Menu
نویسنده مطلب : علي جمشيدي

مطلب مورد بحث:

چرا خوشحال نیستیم؟


چرا حال من خوب نیست؟
علی جمشیدی

زندگی من بر مدار سرعت است.
کافی است کمی سرعت را کم کنید. رسیدن به همه چیز در زمان کم و تعجیل در دست یافتن به ایده ال ها، و نداشتن مهارت در لذت بردن از داشته ها و حداقل ها، عامل شماره یک ناخوشی های ماست.
مدام به عواملی فکر می کنم که تحت کنترل من نیست.
کافی است تمرکز خود را روی عواملی بگذارید که تحت کنترل شماست. از جمله مرتب کردن اتاق خواب و میز کار و  فایل ها و پوشه ها در کامپیوتر و لیست کردن و پیگیری کارهای عقب افتاده و … به جای فکر کردن و نگران شدن و بحث کردن در مورد شرایط اقتصادی و رفتار دیگران و اتفاقات و رویدادهای اجتماعی و … روی عوامل شخصی و شغلی خودتان تمرکز کنید.
 ارزش ها در زندگی من گم شده است.
سلامتی، نوع دوستی، صداقت،  وفاداری، ایثار و …از ارزش هاییست که در زندگی هر فردی اگر رنگ ببازد، با رسیدن به مرتفع ترین قله ها، احساس خوشبختی نخواهد کرد.
ارزش ها چتریست بر سر اهداف. بدون ارزشها، رسیدن به اهداف لذت بخش نخواهد بود.
کیفیت روابط من با دیگران ضعیف است.
بدون مهارتهای ارتباطی، شاخص ها کیفیت زندگی تنزل خواهد یافت. ارتباط با همسر، فرزند، پدر ، مشتری، رئیس، همکار، دوست، کارمند و … در زندگی هیچ کس قابل انکار نیست.
مهارتهای ارتباطی تان را توسعه دهید.
در ذهن خود،  ترازویی ساخته ام که همه ی باورها و عقیده ها و رفتارها و داشته ها و نداشته های دیگران را با آن می سنجم.
گاهی اوقات کفه ی من سنگین تر می شود و احساس #غرور و #خودبزرگبینی و #خودشیفتگی بمن دست می دهد، گاهی نیز کفه ی من سبکتر می شود و احساس #خودکم_بینی و #حقارت و ضعف .. .
برای رسیدن به حال خوب، باید این ترازوها را شکست …
و تفاوتها را دید .
#درک_تفاوتها، زیباترین درک هاست و منشا خوش ترین حال ها …