Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

جملاتی درباره کارآفرینی و نوآوری از جف بزوس


فرید جان جمله جف بزوس درباره تردید، من رو هم به فکر فرو برد. البته من از جنبه متفاوت تری به این جمله نگاه کردم و بهمین خاطر دیدگاه تو برام جالب و آموزنده بود.

من فکر کردم که ما از یک طرف دوست نداریم ایده ها و راهکارهایی که در نظر داریم، مورد شک و تردید یا نقد قرار بگیرند، از طرف دیگه از قرار گرفتن در حالت تردید و ابهام و بلاتکلیفی گریزانیم. این ویژگی ها باعث می شن که به شدت از ایده هامون دفاع می کنیم و اجازه ندیم مورد نقد و بررسی قرار بگیرند.
(این مساله مخصوصا در تیم های کاری که تمایلی به یکپارچگی و پیروی از جمع وجود داره، اهمیت بیشتری پیدا میکنه)

اختصاص یک مدت زمان مشخص برای تردید، این فرصت رو فراهم می کنه که یک فرد یا یک تیم بتونه ایده ها و راه حل های انتخابی خودش رو از جنبه های مختلف بررسی و چکش کاری کنه.

از طرف دیگه، همونطور که گفتی، اختصاص یک زمان محدود برای تردید باعث میشه که اجازه ندیم تردیدها و ابهام ها ما رو از ادامه راه دلسرد کنند و هرچه سریع تر راه حلی اتخاذ کنیم و وارد عمل بشیم.