Menu
نویسنده مطلب : م حق پرست

مطلب مورد بحث:

استراتژی Lock-in و نصب زنجیر به پای مشتری


برای استفاده از برخی از تجهیزات پزشکی یک سری وسایل اضافی لازم است مانند دستگاه تست قندخون که نیازمند استفاده از نوار تست خاص خود است. برخی از واردکنندگان که نوار تست اختصاصی برای دستگاهشان وجود داشت در یک مقطع زمانی اقدام به ارائه مجانی دستگاه کردند و استفاده کننده  خوشحال که دستگاه مجانی به او داده شده است در حالی که بعد متوجه می شد باید نوارهای خاص همان دستگاه را به قیمت بالاتری بخرد.
البته از این روش که می توان آن را ارائه مجانی اولیه نامید در به اعتیاد انداختن جوانان نیز استفاده می شود.