Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

مذاکره حقوق | تعیین حقوق و درخواست افزایش حقوق


فکر کنم یکی از دشوارترین مذاکرات حقوق زمانی باشد که ارتباط عاطفی خوبی با مدیر داریم مثلا از دوستان نزدیکمان است که بلاخره در چارچوب سازمانی باید مذاکره کنیم و براساس مبانی مشترک و شفاف حقوق خود را تعیین کنیم. من تجربه تلخی از این اتفاق دارم ( البته در دوره فعالیت با بخش خصوصی) و در واقع احساسم در آن مقطع این بود که آن رابطه عاطفی بضرر من تمام شده است. چه توصیه هایی در این زمینه وجود دارد؟