مهشید افشایی - معنی ابتکار عمل چیست؟ چگونه ابتکار عمل را در خود پرورش دهیم؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

معنی ابتکار عمل چیست؟ چگونه ابتکار عمل را در خود پرورش دهیم؟


تقریبا تمام مصداق های مطرح شده در درس,  آغاز گر بودن من رو تایید میکرد. فقط یه نکته که به نظرم میرسه اینه که از یه جایی به بعد بهتره یاد بگیریم این استعداد رو کنترل کنیم چون این تهدید وجود داره که اطرافیان چه در محیط کار و یا خارج از محیط کار یه سری وظایف از پیش تعیین شده برای آغازگران متصور بشن و به اتکا به اینکه او انجام خواهد داد به خودشون استراحت مطلق بدن.