Menu
نویسنده مطلب : آناهیتا محمودی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


من از آنجایی که علاقه مند به جمع آوری اطلاعات دارم گاهی واقعا برایم سخت می شود که بخواهم زمان را به تامل درباره مطلب خوانده شده بگذرانم و با توجه به شناختی که از خودم دارم و با توجه به تکنیکی که شما در مورد زمان نوشته اید فکر می کنم بهترین کار این است که زمان مشخصی را در روز برای مطالعه متمم کنار بگذارم و حتما همانند سایر مباحث درسی نکته برداری را فراموش نکنم.