Menu
نویسنده مطلب : مسعود ترکمان

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


میدانم که گاهی با شما بداخلاق هستم اما خیلی فشار روی من است. تحمل کنید.

این دقیقا کلمه ای بود که من گفتم و باعث تعجب من نیست که بیشتر افرداد ترجیح دادن از خودشون بگن، نشانه خوبی که هرکس اول خودش رو ببینه.

من قسمت اول این جمله رو به این شکل از کارگرم شنیدم؛ جدیدا خیلی عوض شده اید، بد اخلاقی می کنید و قسمت دوم  هم جواب من بود؛ اما خیلی فشار روی من است. تحمل کنید.

معمولن از چیزی پرهیز نمیکنم و وقتی مشکلی در کار توسط فردی ایجاد میشه و ببینم داره استمرار پیدا میکنه با یک جلسه خصوصی با فرد مورد نظر مشکل رو بررسی و رفع می کنم اما اینبار مشکل فردی وجود نداشت و بخاطر فشارهای بیرونی بود که باعث شده بود بداخلاق تر بشوم البته تا لحظه ایی که اون جمله رو نشنیده بودم خودم متوجه این تغییر نبودم و اگر گاهی تندی میکردم انتظارم این بود که اونها بفهمند و همراهی کنند، همین جمله باعث شد متوجه رفتارم بشم و تغییر ایجاد کنم