Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


تمرین اول:

من معمولا قربانی این استریوتایپ ها شدم: پرتلاش بودن، مسعولیت پذیر بودن، راستگویی، دلسوز بودن

تمرین دوم:

برخورد های نامناسب از بعضی کارمندان دولتی و تعداد معدودی از شرکت های خصوصی

قومیت ترک و لرها

پرحرفی افراد واسم قابل تحمل نیست