Menu
نویسنده مطلب : مریم زادسر

مطلب مورد بحث:

اعتیاد به کار چیست؟ آیا شما هم معتاد به کار هستید؟


اعتیاد ممکنه نادرست تعریف کردن الویت ها باشه

و یا عدم تعهد به الویت ها علیرغم اینکه می دونید الان باید چکار کنید ولی چسبندگی اون رفتار یا فکر اعتیادی اجازه اینکه به کار با الویت بالاتر بپردازید را بهتون نمیده

به نظر من چسبندگی و خارج شدن از حوزه آگاهی و اراده فرد در تعریف اعتیاد مهمه

ضمن اینکه در نهایت با تکرار این موضوع اعتیاد ، منجر به تخریب فانکشن فرد میشه و نه بهتر و جامعتر شدنش