Menu
نویسنده مطلب : طیبه نامداری

مطلب مورد بحث:

یک تکنیک مفید در برنامه ریزی برای آینده


من تا مدت ها برای کارهای مختلف (اغلب درسی ) برنامه ریزی می کردم و در پایان همیشه حسرت می خوردم که چرا نتوانستم برنامه را دقیق اجرا کنم و اگر برنامه مو به مو انجام میشد نتیجه چنین و چنان میشد. بعدها متوجه شدم که درصد زیادی از برنامه ریزی های من واقعا قابلیت اجرای کامل را نداشته اند به دلایل مختلف، من جمله اینکه با واقعیات و روحیه من تطابق نداشتند. علتش هم این بود که من بسیار ایده آل گرا بودم و محدودیت هایم را جدی نمی گرفتم. بنابراین با شکست مواجه میشدم. اما به مرور برنامه هایم را تصحیح کردم و به برداشتن گامهای کوچک رسیده ام به این صورت که در برنامه روزانه ام لیست بلند بالایی از کارهایی که باید انجام شود ندارم. موارد متعدد را به موارد معدود رسانده ام و در صورت نداشتن وقت کافی فقط آنها را انجام می دهم و در صورت امکان موارد ذخیره را هم انجام میدهم. با این روش رضایتمندی از برنامه و آرامشم بیشتر شده است.
با سپاس