Menu
نویسنده مطلب : سوریاس

مطلب مورد بحث:

جایزه دادن به خود | برای پاداش به خود و تشویق خودتان چه ایده‌هایی دارید؟


بعضی وقت ها پاداش هایی که به خودم می دم، جوری هستند که اگه به مرحله ی دریافت اون ها برسم، باید پاداش, پاداش هم داشته باشم!

تغییر دادن دکوراسیون خانه(از جا به جایی گرفته تا افزودن و کاستن و رها کردن)
فکر کردن به خاطره ای که دوستش دارم و تحلیل شخصیتم در شرایط مختلف-پاداش در نظر گرفتن خاطره بازی، به من کمک می کنه بقیه ی اوقاتم رو بدون سیر و سلوک در گذشته بگذورنم.-
خوندن فلسفه و ارتباط دادنش با طرح هایی که می کشم.
انجام دادن بازی معمایی Rusty Lake
یاد گرفتن زبان فرانسه یا اسپانیایی(این از همون پاداش هاست که اگر انجامش بدم،خودش پاداش لازم داره)
انتخاب کردن غذایی که نتونم حدس بزنم چه مزه ای داره و تجربه ی طعم های جدید و منحصر به فرد-با تفـأل زدن به کتاب مستطاب نجف دریابندری-
تجربه ی چادر زدن در کویر یا اقامت کوتاه در روستایی کمتر شناخته شده وبا حداقل امکانات رفاهی