Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

ما خیلی زود به رویدادهای خوب عادت می‌کنیم


خاطرات بد شاید بعد از گذشت ده سال هم معنا یابی نشوند .. سالها پیش کسی را دوست داشتم که گویا او هم مرا دوست داشت ، حتی تا دو روز بعد از عقدش هم فکر میکردم ما قرار است با هم ازدواج کنیم که یکباره متوجه شدم او چند روز قبل ازدواج کرده بدون اینکه به من بگوید ..

هنوز هم نتوانسته ام این کار او را معنایابی کنم و قاعدتا به این اتفاق عادت نکرده ام ..

اما خب در موفقیت ها و شادی هایم چه در زمینه درسی – چه کاری خیلی زود مساله برایم عادی شده ..

شاید برای خرید یک گوشی موبایل کلی برنامه داشتم و فکر میکردم اگر بخرم شاد خواهم شد .. موفق شدم که این مدل گوشی را داشته باشم اما شادی من تا زمانی بود که اپلیکیشن ها را روی آن نصب کردم .. بعد ذهنم معنایابی کرد که خوب هدف داشتی – پول جمع کردی – خریدی .. همین و دیگر یادم نمی افتد که به این هدفم رسیده ام ..