Menu
نویسنده مطلب : صفا کریمی

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


آخرین سفرمون با دوستام که داشتیم از رشت برمیگشتیم یه جا توی جاده قزوین پیاده شدیم که بریم یکم بچرخیم من اصلا دوست نداشتم  و دوست داشتم یه سره بریم و جایی توقف نکنیم ولی وقتی پیاده شدیم رفتیم کلی از اون شیرینی ها که برای تست بود برداشتیم …  اون خودش شد یه خاطره خوب و این تا مقصد خیلی بیشتر بهم خوش گذشت.