Menu
نویسنده مطلب : آنا علیمردانی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


با سلام

این تجربه رو در خصوص تشخیص طبایع انسانها داشته ام و بسیار جالب است که بگویم ظاهرا طبایع سرد ، گرم ، خشک و تر و مزاج ها کار ساده ای به نظر می رسد درحالیکه یافتن نشانه های اساسی و دسته بندی آدمها از این نظر یکی از مصادیق توانمندی استقرایی است.