Menu
نویسنده مطلب : مهتاب تدین

مطلب مورد بحث:

تفاوت ریسک و عدم قطعیت (ابهام / عدم اطمینان)


اگر بخواهم برای این موضوع یک مثال بزنم زمانی که در اصفهان مشغول به تحصیل بودم به علت ایجاد صمیمیت و قدردانی از استادم ایشان را به اتفاق همسرشان به یک کافه دعوت کردم از ان جایی که من با محیط کافه های اصفهان و همین طور سلیقه همسر استادم شناخت کافی نداشتم انتخاب محل برایم ابهام های زیادی ایجاد کرده بود از مناسب نبودن فضا گرفته تا عدم ارایه یک نوشیدنی یا غذای مناسب به علاوه عدم شناخت کافی از روحیات فرد مقابل باعث میشد که این قرار ملاقات سبب بهتر شدن و ایجاد صمیمیت با استاد عزیزم بشه و یا بر عکس به علت عدم انتخاب مناسب موجبات دلخوری ایشان فراهم کنه .برای همین زمانی که تماس گرفتند تا زمان و مکان ملاقات باهاشون هماهنگ کنم من بهشون گفتم چون تا حالا همسرشون ندیدم دوست دارم به احترام ایشان این بار مکان ملاقات همشرشون تعیین کنند و خدا را شکر این راه حل به خوبی جواب داد و به همه خیلی خوش گذشت