Menu
نویسنده مطلب : مهتا مستوفی راد

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


به نظر من نظر دیگران باید مشخص بشن که این دیگران شامل چه کسانی هستند؟ خانواده. آشنا. دوست. همکار. همسایه

حرف دیگران شاید برای من اهمیتی نداشته باشد اما ناخودآگاه روی ضمیر ناخودآگاه آدم تاثیر می گذاره به همین دلیل است که من معتقدم دوستان آدم باید افکار و رفتارشان نزدیک به خود آدم باشد و همچنین آدم نباید مخالف ۱۰۰% عقاید پدر و مادرش باشد تا در مواقعی که آنها نظر میدهند خیلی با نظر ما فاصله نداشته باشد.

در کل معتقدم باید یاد بگیرم یک چاچوب و اصول برای خودم تعریف کنم و کمتر اجازه دهم نظر دیگران و یا جامعه این اصول و چارچوب را خراب کند. و در کل این خود ما هستیم که زندگی می کنیم پدر و مادر ما جای ما نیستند و همیشه همراه نا نیستند. هر کس را در قبر خودش می گذارند. باید طوری زندگی کرد که از کرده های خود پشیمان نباشیم و حسرت به دل نمانیم.

معتقدم همه ما یکبار به دنیا می آییم و این حق ماست که نحوه زندگی کردنمان را خودمان تعیین کنیم.