Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

حسابداری ذهنی چیست؟ | تعریف حسابداری ذهنی و چند مثال


تمرین اول: چند مورد از عناوین و سرفصل‌های حسابداری خودتان را اینجا برای بقیه‌ی دوستان متمم بنویسید.

هزینه‌های روزانه زندگی مثل هزینه رفت و آمد به محل کار، هزینه تلفن و اینترنت/ هزینه‌های ضروری زندگی مثل خریدهای سوپرمارکتی و میوه/ هزینه‌های تفریح و خوشگذرانی/ هزینه‌های مسافرت/ هزینه‌های مد و پوشاک/ پس‌انداز/ هزینه رشد و توسعه فردی/ هزینه خرید لوازم منزل/ هزینه مربوط به نگهداری خودرو

 

تمرین دوم: هزینه‌ی اشتراک متمم را زیر چه عنوان سرفصلی قرار می‌دهید؟ چه هزینه‌های دیگری در این سرفصل ثبت می‌شوند؟

هزینه‌ی اشتراک متمم زیر عنوان سرفصل رشد و توسعه فردی ثبت می‌شود که هزینه‌هایی همچون خرید کتاب و شرکت در سمینارها و دوره‌های آموزشی در این سرفصل ثبت می‌شوند.

 

تمرین سوم: به سرفصل‌های حسابداری پدر و مادر خود نگاه کنید. سرفصل‌های زندگی خودتان را هم ببینید. کدام سرفصل‌ها در حسابداری ذهنی آنها وجود داشته که در حسابداری ذهنی شما وجود ندارد؟ یا بالعکس. کدام سرفصل‌ها را شما به حسابداری ذهنی خود افزوده‌اید؟

به نظرم هزینه‌های مربوط به مسافرت، خوشگذرانی و تفریح در هزینه‌های زندگی نسل امروزی پررنگ‌تر از هزینه‌های زندگی نسل قبلی است.