Menu
نویسنده مطلب : سیمین قالیچی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


تفاوت این دو را زمانیکه اجاره دادن یک خانه  را با اجاره دادن اتاق یک هتل مقایسه میکنیم بهتر میتوان درک کرد. زمانیکه ما خانه ای اجاره میکنیم حق استفاده از آن ملک را برای دوره خاصب به دست می آوریم ولی باید قبض آب و برق و گاز و … را خودمان پرداخت کنیم، خودمان غذا بپزیم و یا ترتیب نظافت منزل را بدهیم ولی زمانیکه اتاقی در هتل اجاره میکنی به جز حق استفاده از محل خدماتی چون نظافت اتاق، تهیه غذا و … دریافت میکنی و نگران پرداخت قبوض نیستی.

همین مثال را میتوان در زمینه اجاره یک ماشین و یا استفاده از آژانس زد. وقتی ماشین اجاره میکنی باید خودت بنزین بزنی، عوارض اتوبان بدهی، رانندگی کنی ولی وقتی از آژانس استفاده میکنی دیگر نگران رانندگی و بنزین و … نیستی.

 

فقط زمانیکه متن را مطالعه کردم متوجه نشدم که چطور ” ایجاد مجموعه‌هایی برای مشاوره،” میتواند در دسته بندی اجاره قرار گیرد. یعنی نتوانستم مثالی برای آن پیدا کنم