Menu
نویسنده مطلب : فرزانه نباتی

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد: از دست دادن شغل

احساس ترس و اظراب و طرد شدگی و خشم

تفسیر: احتمالا من یه کاری رو درست انجام ندادم که نخواستن بمونم و به همکاریم ادامه بدم

تفسیر دوم: خوب پروژه پژوهشی تمام شده، همه چیز تحت کنترل رئیس من نیست، از کاری که انجام دادم راضی هستم و تجربه خوبی جمع کردم که می تونم ازش استفاده کنم، موقعیت سخت میشه و لازم هست انرژی روی پیدا کردن راه حل بزرام تا ناراحتی