Menu
نویسنده مطلب : احسان حسینی

مطلب مورد بحث:

نقش پذیرش خویشتن در حفظ و افزایش عزت نفس


“بخشیدن خود” برای من کاری دشوار است که به سختی به عنوان یک دستورالعمل برای افزایش عزت نفس، آن را انجام می‌دهم. هنوز به درستی آن را درک نکردم. دلیلش هم این است که انسان های زیادی را می‌شناسم که به خاطر “بخشیدن” مکرر خود، به “اشتباه کردن” مکرر عادت کرده اند. تمام کارهایی را که می‌دانند خطاست و آنها را از مسیر زندگی ایده آلشان دور می‌کند، انجام می‌دهند و باز به خود ارفاق می‌کنند و همیشه در حال درجا زدن هستند. من می‌ترسم در چنین دامی گرفتار شوم.