Menu
نویسنده مطلب : قدیر شکراله زاده

مطلب مورد بحث:

استعداد واقعی، تسلط بر فرایند حل مسئله است


در  سازمانی که من کار می کنم بیشتر وقت ها پاسخ و ارائه راه حل به مسئله، واکنشی است. بگونه ی که در این درس مطرح شد فرایندی نیست و کمتر پیش آمده است که ارائه راه حل بصورت فرایندی اتفاق افتاده باشد. با صحبت من شاید این تصور پیش آید که پس اوضاع کار ما خیلی خراب است؟ باید عرض نکنم نه زیاد، چونکه دیگران کاشته اند ما می خوریم تا بعد ….

اما درخصوص جذب کسانی که توانایی حل مسئله آنها بهتر از دیگران باشد، چگونه این کار را انجام می دهیم؟

یک تجربه در خصوص جذب چنین نیروی کاری را در یک آژانس دارم که بشرح زیر تقدیم می کنم.

قراربود من و دو نفر از دوستان  کمک کنیم برای یک آژانس مسافرتی و برای کار در بخش  تور ورودی یک نفر را استخدام کنیم.

بر اساس یک آگهی در نیازمندی های روزنامه همشهری بیش از ۱۰۰ نفر فرم درخواست همکاری فرستاده بودند که  تقریبا نصف آنها در مصاحبه تلفنی رد شده بود.

مدیر تور ورودی آژانس بر اساس چند شاخص عمومی مثل نظم و جدیت افراد در کار، میزان تحمل شرایط سخت، برون گرا بودن، تمایل به همکاری در کار تیمی و…با بقیه داوطلبین مصاحبه کرد و قرار شد از میان حدود ۵۰ نفر باقی مانده، ۱۰ نفر انتخاب شود و یک تیم سه نفری نیز با آن ۱۰ نفر مصاحبه نماید و از میان آنها سه نفر انتخاب شود.

ما سه نفر  با ۱۰ نفر باقی مانده مصاحبه کردیم و ۱۰ نفر را به سه نفر رساندیم. برای  سه نفر آخر، یک دوره سه ماهه آموزشی تئوری و عملی تعریف کردیم و قرار شد از میان آنها یک نفر باقی بماند. هر سه نفر آخر، شرط را پذیرفتند، توافق امضاء شد. پس از پایان سه ماه، یک نفر انتخاب شد.

وقتی قرار شد با دو نفر دیگر خداحافظی کنیم. مصاحبه ای را با آنها انجام دادیم. هر دو  راضی بودند. تجربه ی که به آنها انتقال پیدا کرده بود و دانش مهارت محوری را که کسب کرده بودند  می توانست با مهارت  یک فردی با سه سال شاغل در آژانس برابری کند.

نفر سوم به مدت دو سال با آژانس همکاری کرد و دو سال بعد هم جذب یکی از شرکت های بین المللی در تهران شد.

به نظر من اگر  در جذب و استخدام نیرو، روابط، پارتی ، نسبت ها، ایده لوژی و … را کنار بگذاریم می توانیم افراد شایسته ی را برای کسب و کار خود جذب کنیم.