Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


ریشه اضطراب به نظر می رسد به ساختمان عصبیت فرد مرتبط باشد افراد عصبی تلاش می کنند نسبت به اضطراب درونی خود نا آگاه بمانند یا از آن فرارکنند چون اضطراب یک کیفیت روحی بسیار نامناسب است

احساس ترس و بی دفاعی و احساس بی ارزش بودن عطش شدید برای رقابت و توفق و ترس از شکست به نظر عامل اضطراب هستند که ریشه آنها احتمالا در عزت نفس و اعتماد به نفس که در دوران کودکی و نوع و محیط آموزشی که فرد در ان قرار دارد بر می گردد. لذا از طریق چها تکنیک سعی می کنند نسبت به اضطراب خود ناآگاه شوند پس باید این چهار تکنیک را در زندگی خود به حداقل برسانند

منطق تراشی      انکار.      تخدیر.      و اجتناب

هم تیمهای عزیز در خصوص مطالعه بیشتر در خصوص موضوع تمرین مطروحه  کتاب شخصیت عصبی زمانه ما نوشته کارن هورنای ترجمه محمد مصفا از سری انتشارات بهجت را پیشنهاد می کنم کتاب ساده و در عین حال کوچکی است