Menu
نویسنده مطلب : المیرا عباسی

مطلب مورد بحث:

رفتارها و تجربه ها و توصیه های مربوط به سال اول استخدام


۱-چند نفر به شما خواهند گفت جا قحطی بود اومدی اینجا؟

جواب: شما که راضی نیستید چه عجب استعفا نمیدید؟

۲-بعضی همکاران که هم رده شما هستند خواهند خواست از شما به اصطلاح آشخوری بکشند یعنی رییس بازی در بیارند و کار بیهوده به شما بدهند

جواب: لطفا بفرمایید این کار از کانال رییس اداره به بنده داده بشه تا ایشان نیز در جریان باشند

۳- هرگز قدیمی هارا مسخره نکنید و متهم به کم کاری نکنید چون آنها در زمان لازم بهترین تصمیمات را گرفته اند و ما نمیدانیم سازمان را باچه منابعی از کجا به کجا رسانده اند و قضاوت کار درستی نیست!

۴-بدانید و آگاه باشید که شما به بقیه می آموزید که چطور باید با شما رفتار کنند

۵- آتو دست کسی ندهید و هرگز بحث سیاسی نکنید ممکن است بعضی ها موضوعی رو مطرح کنند تا از زبان شما حرفی بکشند

۶- به دوست نما ها زود اطمینان نکنید بعضی ها زود گرم می گیرند ولی هدفهای پنهانی دارند

۷- فورا شروع به دادن پیشنهاد نکنید که چرا پنجره کوچیکه چرا میز کجه و …. هر چه به ذهنتان می رسد یاد داشت کنید بعد از ۶ ماه دوباره بررسی کنید و مطرح کنید

۸- اگر کار های خارج از تخصص و موضوع شغلی به شما دادند با احترام بپیچانید و قبول نکنید
۹- اگر کاری را دادند و یک هفته ای خواستند ۲ روزه و سریع نبرید تحویل دهید روز ششم ۲ ساعت مانده به آخر تحویل دهید