Menu
نویسنده مطلب : mahdiyemahdizade

مطلب مورد بحث:

چرا اهمیت مدیریت پروژه و نیاز به مهارت مدیریت پروژه بیشتر از گذشته است؟


امروزه رقابت بین تولید محصولات توسط سازمان ها به شدت بالا است و پارامترهایی که می تواند سازمانی را از رقبا جلو بیاندازد عبارتند از: کنترل زمان، زمانبندی، قدرت مدیریت اعضای سازمان، استفاده از تمامی پتانسیل های نیروهای انسانی و ابزارهای در دست می باشند ک با تعریف حیطه ی یک پروژه، تعیین زمان شروع و پایان پروژه، شناخت حامیان و دانستن دستاوردها و نتیجه مد نظر شرکت توسط مدیر پروژه بهترین خروجی را می توان دریافت نمود.