Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) چیست؟


حدود بیست سال پیش که دانش‌آموز دوره راهنمایی بودم، یک حادثه بد برایمان اتفاق افتاد.

در آن حادثه تصادف که برای برادر کوچکتر و دو پسردایی‌ام رخ داد، متاسفانه یکی از پسردایی‌هایم جان خود را در همان محل تصادف از دست داد.

برادرم را که مصدوم شده بود، خودمان به یکی از بیمارستان‌های مرکز استان منتقل کردیم.

من که شاهد صحنه تصادف و حال بد برادر کوچکترم بودم، همین که خوابم می‌برد مدام کابوس می‌دیدم و صحنه تصادف را مقابل چشمانم تصور می‌کردم.

بعد از آن حادثه و برای مدت زمان طولانی هر کسی از اعضای خانواده و نزدیکانم که با ماشین به جایی می‌رفت، مدام اضطراب داشتم و منتظر رسیدن خبر تصادف بودم و تمام مدت شبانه روز در استرس و نگرانی به سر می‌بردم.

بعدها این مشکل رفع شد ولی الان که این درس را خواندم کاملا آن احساسات و لحظات در ذهنم مرور شدند.

البته سعی کردم جزئیات بسیار کمی از احساسات و حال و هوای آن روزهایم روایت کنم تا باعث ناراحتی دوستان نشوم.