Menu
نویسنده مطلب : علی اختری

مطلب مورد بحث:

معرفی یک عکاس: کریستین زیگلر


+ زیگلر میگه:

باور دارم که تصاویر می توانند ذهن و قلب انسان ها را تغییر دهند. این ماجرا می تواند زندگی افراد را تغییر دهد.

من تلاش دارم تا داستان های این سیاره زیبا را به اشتراک بگذارم. این، ثروتی طبیعی است. امیدوارم بتوانم مردم را به شگفتی وادارم.

مشخصه که به آموزش افراد دیگه هم می پردازه:

در کارگاه های آموزشی یا آموزش های خصوصی، تلاش دارم تا تکنیک و خلاقیت را تلفیق کنم تا به عکاسان کمک کنم که بتوانند به دید شخصی شان دست بیابند. از اشتراک ایده هایم درباره عکاسی، لذت می برم؛ خواه این کار را در کارگاه ها انجام دهم یا در کلاس های خصوصی.

[منبع]

این عکس رو هم به عنوان زنگ تفریح نگاه کنید :)