Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

روتین چیست؟ شما چند روتین روزانه دارید؟


بعد از خوردن هر چیز شیرین حتما مسواک میزنم. بنابراین همه جا مسواکم را همیشه همراهم میبرم.

روزهای زوج شنا رو از مربی ام یاد میگیرم و دو روز از روز های فرد برای تمرین شنا میرم.

به عنوان میان وعده روزی دو عدد میوه میخورم.

همیشه قبل از بیرون رفتن لباس هام رو اتو میکنم و وسایل شخصی ام را چک میکنم که چیز مهمی را در خانه جا نگذارم.

ولی چیزی که دوست دارم روتین بشه برام یاد گیری زبان و منظم خوندن مقالات برای تزام و خواندن درسهای دانشگاهی ام است!