Menu
نویسنده مطلب : شادان حسینی

مطلب مورد بحث:

مرور درس‌های گذشته


بسیار عالی بود ، بعضی از آدمها فکر میکنند که شادی بر اساس دست آوردهای مالی انجام می پذیرد و اگر در طول انجام کاری خوشحال و شاد باشند ، نه به معنای سرخوشی بلکه به معنای خرسندی و رضایت درونی ، آن کار به سرانجام نخواد رسید و با شعر پایان هر شب سیه سفید است خود را از شادی محروم می کنند

برای من خوردن قهوه

گوش دادن به موسیقی

استراحت

دیدن اقوام

تماشای یک فیلم خوب

نگهداری از گلدان

خریدن گل

رفتن به طبیعت

تجره آشپزی جدید و …

همراه با شادیه وو این شادیها باعث میشه برای رسیدن به هدفم و تلاش کردن ها خسته و نامید و مایوس نشوم