Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


باسلام

انتخاب شدن یک فرد برای شورای شهر یک رویداد است. روند انتخاب این فرد توسط مردم بستگی دارد به فعالیتها ، حسن شهرت، ارتباط موثر با مردم و سایر موارد مثبتی که برای آن شهر انجام داده است. ولی بعضی افراد هستند قبل از اینکه کاندید شوند هیچ کاری برای مردم شهر انجام نداده اند و اصلا غیر از فامیل خودش کسی او را نمی شناسد  ولی انتظار دارد که مردم به او رای دهند.