Menu
نویسنده مطلب : پوپک جهانشاهی

مطلب مورد بحث:

تشکر متمم از تعدادی از دوستان متممی


 

سلام و ادب

عمیق ترین درسی که تاکنون من از متمم و روزنوشته های استاد جانه گرفتم بازخورد گرفتن و امتیاز دادن به خود و عملکرد خود است.

در هر دوره زمانى که ارزیابی از خود را به بعد موکول می نماییم بعبارتی در سایه امن روزمرگى ولو میشویم در واقع اثرى از خود نمی گذاریم.

از متمم آموختم این لحظات جزئی از زندگیمان محسوب نمیشود. گاهی از خودم سوْال میکنم اگر ٧۵ بهار رو ببینم با توجه به این مدل ذهنى در حقیقت چند ساعت زندگى کردم؟

نمی دانم

از بازخوردهای متمم سپاس