Menu
نویسنده مطلب : هومن تیرس‌فر

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


درود و شادباش بی‌بهانه

من ترجیح‌میدم با توضیح دو گروه مختلف ربات‌ها شروع کنم که کلا دو گروه ربات مستطیل و دایره‌ای شکل رو این فضانورد ممکنه ببینه.

اگر رباطی دید به شکل دایره‌ای که رنگ طوسی داره از گروه بتا در غیر این صورت رباط دایره‌ای مشاهده شده قطعا از گروه آلفا.

اگر رباطی دید که شکل اش مستطیل و طوسی داره  از گروه آلفا در غیر این صورت رباط مستطیل مشاهده شده قطعا از گروه بتا.

 

اگر مدت زیادی مسافر فضااست و زمان و شرایط بررسی دقیق روی رباط هارو داره

رباطی که شکل هندسی لبه‌ی پاها صاف از گروه آلفا.

رباطی که شکل هندسی لبه‌ی پاها تیز از گروه بتا.