Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

اهمیت شخصیت شناسی در چیست؟


باید به این نکته کاملا توجه بشه که همه ی اصول و آموزش ها در مورد همه افراد یکسان عمل نمی کنند.

به عنوان مثال من حسابدار یک شرکت بودم که هر ماه مبلغی تنخواه به تخصیلدار شرکت در نظر می گرفتیم و قرار بود با اون تنخواه هزینه های ضروری رو پرداخت کنه .. تخصیلدار دقیق و منظمی بود که حتی حساب ریال و تومن رو هم دقیق و خساب شده می نوشت و با فاکتورهای خرید سرماه تخویل می داد . این همکار حتی صرفه جویی هایی هم داشت و شاید این تنخواه براش زیاد هم بود.

تحصیلدار اول بنا به دلایلی رفت و تحصیلدار جدید که از اقوام رییس شرکت بود آمد و با استفاده از روابط ، هیچ چیزی رو یادداشت نمیکرد . و هر هفته تقاضای تنخواه داشت بدون دادن لیست هزینه .. چون اصلا منظم نبود و یادداشتی برای مخارج نداشت شاید هم نمی خواست داشته باشه. ما چند بار سعی کردیم نوشتن توی فرمهای هزینه رو یادش بدیم اما این تلاشها فایده ای نداشت و ایشون همون کار خودش رو میکرد. متاسفانه نه سخت گیری ها و نه آموزش ها فایده ای نداشت و همیشه بین بقیه کارمندها تنش ایجاد می شد که “فلانی هم تنخواه رو بالا می کشه و هم حقووق می گیره” همین باغث شده بود بقیه هم به کارشون دلسرد باشن و یا کارهای نادرست شخص مذکور رو به شیوه های دیگه اجرا کنن.