Menu
نویسنده مطلب : دیانا

مطلب مورد بحث:

ارزش گذاری برند توسط اینتربرند چگونه انجام می‌شود؟


برخی از عواملی که در افزایش ارزش یک برند نقش دارند:

– استفاده ابزارهای بازاریابی مناسب و توجه بیشتر به کیفیت به جای کمیت

– داشتن شناخت صحیح از مخاطبان و منعکس کردن آن در محصولات

– ایجاد تصویری صادقانه و قابل اعتماد از برند