Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:
کاریزما یعنی نوعی قدرت جاذبه در فرد، به عبارتی دیگر نوعی جذبه و قدرت مجذوب کننده که فرد را در نظر طرف مقابل ویژه میکند و باعث موفقیت در ارتباط میشود و ذهنیت مثبتی از شخص دارنده کاریزما در ذهن اطرافیان میگذارد
پنج ویژگی (صفت) افراد کاریزماتیک:
خوش برخورد
سنگینی رفتار
نظم ذهنی و شخصی
خوشتیپ
آراسته
 
رابطه‌ی بین مخاطب و کاریزما:
رابطه یک طرفه هست به این معنی که فرد کاریزماتیک برای همه تا یک سطح مشخصی کاریزماتیک هست و نظر مخاطب در بیشتر یا کمتر بودن آن تاثیر میگذارد.
انگیزانده‌ها:
ارتباط موثر در جامعه و محل کار و حفط استایل استادارد قرار های کاری و خانوادگی و دوستانه
یک فرد کاریزماتیک
ویژگی خاصی نیاز نیست چون فرد کاریزماتیک ممکن هسته از هر اخلاقی باشد و مهم این هست اطرافیان هم خود را کاریزماتیک تر کنند

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟