Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

منظور از PBL در گیمیکیفیکشن چیست؟


یک نمونه از PBL آزمون های ارزیابی هست که ماهانه در شرکت انجام می شود:

رتبه بندی بر اساس امتیاز های از پیش تعیین شده

اهدا جوایز یا تقدیر از نفرات برتر

اعلام کردن نتایج در تابلو اعلانات

نمونه دیگری از PBL مشخص کردن متخصصان برتر در هر ماه می باشد:

رتبه بندی براساس تعداد مشتریانی که از عملکرد آنها رضایت داشتند

اهدا جوایز و تقدیر از نفرات برتر

معرفی نفرات برتر به سایر همکاران