Menu
نویسنده مطلب : علی آزاده

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس از طریق توسعه مهارتها


با سلام.

با توجه به اهمیت فوق العاده افزایش عزت نفس و ضربات جبران ناپذیری که از بابت کمبود آن در زندگی متوجه شخص می گردد. سعی من در این است که مهارتهای افزایش عزت نفس را در این درس و دروس آینده بطور منظم پیگیری کنم و همچنین پیگیر فراگیری این دروس توسط فرزندانم شوم   .